Мухаммед Пайгамбар (САВ)

Мухаммед Пайгамбар (САВ) – улуу реформатор

Мындан 1400 жылдан ашуун мурун 570-жылдын, аль-аваль айынын 12-рабисинде Курайш уруусуна караштуу Бану-Хашим уруусунун таасирдүү үй бүлөлөрүнүн биринде ымыркай төрөлөт. Аны төрөгөн Амина аттуу аял Курайш уруусуна таандык Бану-Зухра уруусунан болот.

Мухаммед Пайгамбар (САВ) – бардык замандар үчүн үлгү

Инсандын өмүр таржымалын окуу – турмуштан сабак алуунун эң мыкты ыкмасы деп жүрүшөт. Анткени, тигил же бул инсандын өмүр-таржымалы реалдуу иштерге, өйдө чыгуулар менен ылдый кулоолорго байланышкан тажрыйбага мол келет дешет. Мухаммед Пайгамбардын (САВ) өмүр таржымалын ала турган болсок, бул – бир улуу инсандын бүтүндөй жашоосунун бүт адамзатка сабак болоорлук документтештирилген үлгүсү.