Аалымдар бурчу

Isl051
  • 11 Кулжа 2017
  • 0
  • 683

Абдишүкүр Нарматов: Атеисттер “ал жакты ким барып көрүп келиптир..” дешет, жооп берейин....

Куранда айтылат, “Кулактарды дүлөй кылып кое турган Жабраил алейхиссаламдын сурнайы чалынган кезде, кыямат күнү инсан бир тууган агасынан качат,ак сүтүн берген энесинен качат, тарбия берип өстүргөн атасынан качат, бирге өмүр сүргөн өмүрлүк жолдошунан качат, бир боорунан жаралган балдарынан качат. Ал күнү ар адам өзүн гана ойлоп калган өзүмчүл күн болот”.

”.  (Кыяматтагы абсолюттук эгоисттик күн – ошол ар ким  “өзүм аман болсом экен” деп ойлоп калчу күн. Эмне үчүн аятта эң эле башында “инсан агасынан качат” деп жатат, эмне үчүн эң алгач ата-энесинен, өмүрлүк жолдоштон, же балдарынан качат деп башталган жок? анткени ата-эне карыйт жардам бере албайт, балдарың кичинекей болгондуктан жардам бере албайт, өмүрлүк жолдошуң жардам бере албайт, адамдын башына кыйынчылык келген кезде эң алгач бир тууган агаң жардам берет. Ошондуктан Аллах айтып жатат, Кыяматта бир тууган агасы менен иниси бир биринен качат деп салыштыруу менен айтып жатат.  
 
Урматтуу мусулман бир тууган, ошол кыямат күнү Иса алейхиссалам “менин энем болгон Мариямдын тынчтыгын сурабайм, өзүмдү аман кыл” дейт экен.  Ибрахим алейхиссалам: “Уулум Исмаилдин амандыгын сурабайм, мен аман болоюн”,-дейт экен. Муса алейхисаалам да: “Бир тууган агам Хаарундун амандыгын сурабайм, мен аман болсом болду” дээр экен. Жападан жалгыз бир гана Мухаммед Пайгамбар (САВ) гана: “Үммөтүм аман болсун!” –деп үммөтөрүнүн амандыгын сурайт.  Бирок сен, үммөт, Раббим Аллах, Пайгамбарым Мухаммед (САВ), диним ислам деген, пайгамбардын үммөттөрү – биз  пайгамбар калтырган аманат динге эмне кылдык? Аманат динге кызмат кылдыкпы? Биз түнкү уйкудан тура калып Пайгамбарга (САВ) салават айттыкпы?
 
Айша энебиз өмүрлүк жолдошунан, пайгамбардан (САВ): “Кыямат күнү инсандар бир бирин тааныйбы, тууганын, агасын, жакындарын билеби?”-деп  сурайт. Пайгамбар: “Ооба, баары бир бирин таанышат, бирок 3 жерде бир бирин тааныбайт. Качан Кыяматта инсандарга амал китептери (бу дүйнөдө жасаган иштери жазылган китепти) колуна берилген кезде инсандар бир бирин тааныбай, карабай, ата балага, энеси кызына карабай коер экен. Ар ким амал-китебин оң тарабымдан берилсе экен деп гана ойлонуп өзүн коерго жер таппай басып калат. Сооп-күнөөлөрүбүз таразага тартылан ошол кезде бир бирине эч ким карабайт. Кыл көпүрөдөн өтөөр мезгилге келгенде да эч ким эч кимди карабай коет. Андан башка мезгилдерде адамдар кадыресе эле бир бирин тааныйт дейт.
 
Мына ошол Кыямат күнү энеңиз келет: “Балам көкүрөгүмдөн ак сүтүмдү бердим, түндү түн, күндүздү күндүз дебей, сен тамак тоймоюнча тойбойт элем, сен уктамайынча уктабас элем, балам мага бир сообуң барбы, жардам бере аласыңбы?”-десе, “Эне сенин башыңа түшкөн кайгы менде жок, алыс бар ары!”-деп уулу энесине бир да сообун бергиси келбейт экен.  Атасы келип: “Балам сен үчүн өмүрүмдү сага арнадым эле, мага бир сообуң тиеби?”-десе баласы өз атасына да сооп бербейт ал күнү. 
 
Пайгамбар (САВ)  айтып жатат, “Кыяматта инсандар жылаңач тирилет, энеден туума жылаңач тирилет”-деп.  Айша энебиз тан кала: “Расул Аллах, эркектер да аялдар да жылаңач болсо, анда кандай болот?”-деди.   Урматтуу мусулман бир тууганым, эми элестетип көрүңүз, бир кишиге өлүмгө өкүм чыгарылып атууга же асууга алып  баратышат дейли, ошол адам өлүмгө баратып жолдо жылаңач аялга, юбкасы кыска кызга карамак беле?! Ал көзүнө өлүм элестеп, кантип жан берээрин гана ойлойт. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз (САВ) Айша энебиздин суроосуна: “Кыяматта ар адам өзүн гана ойлоп, өзү менен өзү алек болот, башкага көңүл бөлбөйт”-дейт.  Мен мисал катары айтайын, өлүмгө өкүм кылынган адам бирөөгө карамак беле. Бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн дүкөнүнө, кийимине карайбы? Албетте жок.
 
Бүгүнкү күндө деле, өлүм , акырет жөнүндө сүйлөгөн кезде кээ бир инсандар,  атеисттер, кудайсыздар “Ал жакты ким барып көрүп келиптир..” дешет. Жаның денени таштап чыгып кеткен соң ал жакты ким барып көрүптүр дешет. Андайлар Пайгамбардын кезинде да болгон. Ясиин сүрөсүнүн 79-аятында айтылган.   Ислам дининин душманы Убай ибн Халаф Пайгамбарыбыздын жанына келип бир чириген сөөктү колуна кармап , аны ушалап туруп асманга үйлөп учуруп жиберет да “бул чириген сөөктү ким тирилтет?”-дейт мыскылдай. Мушрик пайгамбарды шылдыңдап  “чириген сөөктү ким тирилтет?” деп суроо берип жатат.  “Айткын эй Мухаммед, бул чириген сөөк жок кезинде бар кылган тирилтет!”  деп айтылат аятта. Бар нерсени пайда кылуу оңойбу же жок нерсени пайда кылуу оңойбу?  А чириген сөөктү жок кезинде пайда кылып жараткан Аллах аны кайра тирилтет деп жатат. Баардык жаратылыш боюнча Даанышман, Билүүчү Аллах.
 
Мына жаз келгенде, кечээ кардын астында чирип жаткан уруктар кайра өсүп чыгат. Жер астында чирип жаткан уруктардан гүлдөр, жалбырактар, жана башкалар өнүп, өсүп чыкты. Мени менен сиз да Кыяматта кайра баштан чычаңыбыздагы уруктан (копчик) кайра өсүп чыгабыз. Буга эч бир шек болбосун!  Колубуз тийсе жийиркене турган суудан  Аллах бизди пайда кылды. Ошол сыяктуу кайрадан тирилип кылган ишке жооп берүү бар.
 
Мына бүгүнкү күндө да Халафтын, Абу Жахилдин пикирлештери ошолордун жолун жолдогондор “жаның өлгөн соң ким тирилиптир, ким тиякка барып келиптир...” дешет.  Адам баласы жан берген кезде өмүрүндө эч бир кезикпеген 2 чоң кайгыга жолугат. Бир мисал айтайын, ушул мечитте сотка телефонуңуз калып кетсе, “ордунда эле турду бекен, же бирөө алып кетип калды бекен” деп сар санаа болуп издеп келесиз; мал базарда малыңызды байлаган жип калып кете турган болсо, жип кай жерде калды экен...деп издеп келесиз, туурабы? А жан берген кезде ондон-солдон тапкан, 60-70 жылдап чогулткан бардык дүнүйөңүз калат, таштайсыз бул жакка. Бул өзүнчө бир мусибат. Экинчиси андан да оор. Ар бир жасаган майда нерсе үчүн жооп бересиз, маселен курманын сөөгүнүн ортосунда жипке окшогон бир нерсе бар, курманын сыртында пияздын кабыгындай кабыгы бар мына ошондой майданерседен өйдө  да жооп бересиң дейт. Демек биринчиси, буд дүйнөгө бардык топтогонуңду таштап кетесиң, экинчиси бу дүйнөдөгү  ар бир кылганыңа жооп бересиң.
 
Өлүмдөн кийин мүрзө бар.  “Баланчанын мебели италияныкы, турцияныкы деп, латвиядан же литвадан, же бишкектен алынып келинген мебелде, диванда  жаздык жазданып чалкалап жатасыз. Бетиңизге чымын консо чаап айдайсыз, ошол бетиңизди акыры топуракка жаздантып жатаарыңызды билиңиз. Бир күн керебеттин астына  кирип, топуракка жатып көрдүңузбү,  аракет кылып көрүңүзчү кандай болоор экен?..  Өлүмдөн кийин мүрзө бар дедик, а  экинчиси – кайра тирилүү бар. Бүгүн сизди СНБ, 10-отдел чакырып койсо же акимиятка чакырып койсо,  “эмнеге чакырды экен, эмне дешет экен...” деп кыжаалаттанып  барасыз.  А өлгөндө сиз Жараткан Аллахтын астына барып турасыз. Ал ойлогон оюңду да , ар бир нерсеңди билип турат, эчтекени жашыра албайсың.  Ал күнү тилиңиз,колуңуз, бутуңуз күбөлүккө өтөт  “..сен басып бардың, мобу кол менен алдың, сүйлөдүң, тиктедиң” деп баардык денең сага күбөлүккө  өтөт экен. Бул дүйнөдө жашырып, жашынышың мүмкүн, акыретте  эсеп берүү бар, мыйзам таразасы бар, амал китебиңиз бар, кыл көпүрө бар, жакшы иштерди кылган болсоңуз ага Бейиш бар; бузукуларга, эл болөндөргө, арам жегендерге , эл акысын жегендерге Тозок да  бар.
 
Бирөөнүн көзү өтө турган болсо “канча малы калыптыр, канча баласы бар экен, канча дүкөнү бар экен...” дешип адамдар өлгөн адамдын артынан калган нерселери тууралуу сурайт.  А периштелер инсандын “тирүү кезинде акыретке карата эмне кылды” деп, (мечитке жардам бердиби, жол оңдодубу, балдарга ыйман тарбиясын бердиби, Куран окудубу, сүннөт менен жасадыбы?...) дешип сурашат экен.
 
Урматтуу мусулман бир тууганым, бирок, арттан калтырганыңыздын эмне пайдасы бар?..  Артыңда калтыргандын эч бир пайдасы жок. Өзүңдөн мурда аркы дүйнөгө жөнөткөн иштериңдин пайдасы бар. А артта калтыргандарыңдын пайдасы тийиши мүмкүн, пайдасынан зыяны көп болуп калышы мүмкүн. Балким оңдон-солдон кылып, бирөөнүн акысын алып, жерин басып, дүкөнүн тартып , зулумдук кылып алгандырсың, анын баарына акыретте жооп бересиң. Зекет бербегендирсиң, садака кылбагандырсың, мечит салабыз десе, суу чыгарабыз десе, жол ондойбуз десе, алардан качып бербегендирсиң. Жетим-жесирдин ахвалын сураган эместирсиң. Ошон үчүн бул дүйнөгө калтыргандарыңдын пайдасы тийбей калышы мүмкүн экен. Базар-Коргон. Жума баян   13.05. 2013

Жазууга түшүргөн:  ISLAMLIFE.KG


 

Facebook Пикир