Аалымдар бурчу

Isl037
  • 05 Кулжа 2017
  • 0
  • 809

Максат ажы Токтомушев: Аллах инсанды эмне үчүн жаратты?

Аллах баарыбызга чектелген гана өмүр берген, канчага чейин чектелген – бир жылбы, бир айбы, он айбы, жүз жылбы,.. бул Аллахтан башка эч кимге белгисиз. Чектелген өмүрдө Аллах сыноосун жүргүзгөн, ал сыноодо инсан түбөлүктүү Бейишке татыктуу болобу же түбөлүк тозокко татыктуу болобу деген башкы суроо турат. Инсандар түбөлүктүү Бейишке татыктуу болсун деп Аллах өкүмдөрдү берген, асмандан Китептерди түшүргөн, маал маалы менен Пайгамбарларды жиберип турган. Жана пайгамбарлардын мөөрү, ааламдын мээрими, эки дүйнөнүн таажысы, Кыямат күндүн шапаат кылуучусу, Алланын эн сүйкүмдүү, эң жакын пендеси - акыркы пайгамбар Мухаммед Пайгамбарды (САВ) сиздер менен биздерге Кыямат күнгө чейинки жашачу инсандардын баарына, бардык эл, бардык, коом, баардык улут, баардык урууга жол башчы кылып 24 саатта инсан кандай өзүн алып жүрүшү керектигине Пайгамбарды (САВ) үлгү кылып жиберди.

Баарыбыз сыноодобуз! Жыйырма төрт саат бою сыноодобуз! Аллах таала сыноону берээрин берип коюп инсанды жөн эле таштап койгон жери жок. Же болбосо Аллах инсанды максатсыз эле жаратып койгон жок. Инсан эзелтен бери узак жашай берген касиетке ээ эмес, бирок түбөлүктүү. Инсандын маселеси, инсандын кажеттери, анын негизги максаты – өлүм менен бүтпөйт. Аллах таала инсанды Бейишке конок кылат же түбөлүктүү Тозоктун отуна отун кылат. Инсанга Аллах таала зулумдук кылбайт, Ал инсанга сыноо мөөнөтүн да, бактылуу болууга мүмкүндүктү  да , түбөлүктүү Бейишке барып калуу мүмкүндүгүн да кошо берген.  Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланбай, аны туура иштетпей, бул дүйнөгө келип Алланы тааныбай, арам иштер менен жашап өтө бере турган болсо анда инсан өзүнүн бактысына балта чапкан менен барабар. Ошондуктан сиздин жана биздин моюнубузда Жаратканды тааныйлы, жашоону бизге берген ким экенин тааныйлы,жүрөгүбүздү соктурган ким экенин тааныйлы, уйкуну бергенди тааныйлы, уйкудан ойготконду тааныйлы, ден соолук бергенди тааныйлы, күлдүргөндү тааныйлы, ыйлатканды тааныйлы, баланы бергенди тааныйлы, атаны бергенди тааныйлы, жамгыр жаадырганды тааныйлы, жер үстүнө эгин-тегинди, мөмө-жемиштерди чыгарганды тааныйлы, шамалды жүргүзгөндү тааныйлы, жылдыздарды тааныйлы, айды чыгарып күндү батырганды тааныйлы,караңгы киргизип, жарык кылганды тааныйлы, океандардагы толкундарды кылганды тааныйлы, бийик тоолорду жерге мык кылып кагып койгонду тааныйлы деген  чоң, маанилүү маселе турат.  
 
Сиздерди, биздерди, дегеле ааламды ким башкарып жатат, ким көзөмөлдөп, ким жүргүзүп жатат, бул Күч эмне, кайдан бул? Ал – Аллах. Баарыбызга жоктон бар кылып, акыл-эс берип, ой жүргүзгөнгө буйрук берип, бул дүйнөгө бизди түбөлүктүү дүйнөгө баргызуу үчүн жаратты!
 
Лаа илаха иллаллох Мухаммадур расул Аллах” келмеси жети кабат жер, жети кабат асмандан да салмактуу. Бул келме түбөлүктүү Тозокту арам кылып, түбөлүктүү Бейишти важип кыла турган келме. Бул сөз Аллахты тааный турган, Аллага кулчулук кыла турган, Аллага сыйына турган , Аллахга ширк келтирбей турган келме. Лаа илаха – эч бир сыйынганга, адам өзүнүн арыз-муңун айтканга эч бир муктаждык, эч бир илах жок, (иллалох) - Алладан башка. Жараткан Аллах, бардык кажеттерди башкаруучу Аллах, бардык кажеттерди бүтүрүүчү Аллах, ооруну берген да, шыпааны берүүчү да Аллах, жашоону берген да, өлүмдү берүүчү да Аллах.
 
Жүрөгүбүздөн бардык нерседен чыгаралы, Алланы жайгаштыралы, Аллага жүрөктөн орун берели!  Баардык жаралган нерселер жаралуудан муктаж, пайда-зыян берүүдөн муктаж, жок болуп кетүүдөн муктаж,а муктаж эмес  бир гана –Аллах!
 
Куль ху Аллаху ахад (Айткын, Аллах ахад), Аллаху с-самад (Алла самад – Алла жалгыз,Анын шериги жок,окшошу жок, теңдеши жок, Ал муктаж эмес, баардыгы Аллага муктаж.  Лам йалид ва лам йулад – ал бирөөнүн атасы эмес, бирөөнүн баласы эмес,  Валам йакуллаху куфуан ахад – Аллага тең келе турган эч ким жок, эч ким теңеле албайт, бирөө да Аллахка теңеле албайт, бирөө Аллага окшош эмес, Алла жаралганга окшош эмес, жаралган Аллахга окшош эмес.
 
Алланы тааныйлы, Ал –Жаратуучу. Кирпиктер менен кашты жараткан да Аллах, биздин денебиздеги  сөөктөрдү, муундарды, тарамыштарды, нервдерди, канды, чучугубузду, баарын жараткан Аллах таала. Аллаху хаалику кулли шай  - ар бир нерсени жаратуучу Аллах. Жүрөгүбүзгө Алланы жайгаштыралы, Аллага гана үмүт кылалы, Алладан гана корколу, Аллага гана сыйыналы. Арыз-муңубуздун баары бир Аллага айталы. Ал Билүүчү, Ал баарын Угуп туруучу, Ал баарын Көрүп туруучу Зат. 
 
Сиздер менен биздерди эки дүйнөдө бактылуу болсун деп, Аллах Мухаммадур расул Аллахты жиберген. Сиздер менен биздерди эки дүйнөдө бактысыздыктан сактансын деп Аллах Мухаммадур расул Аллахты жиберген.  Сиз менен бизди адамдай болуп, ынтымакташып, биримдикте жашасын, дос болуп, кайгы-кубанычын бөлүп, бири бирине жакшылык каалап, пайда келтирип жашасын деп Мухаммадур расул Аллахты жиберген. Ата-энени, бала чаканы сыйласын, баардык зулумдуктардан токтосун деп, Мухаммадур расул Аллахты жиберген. Айбан, жырткыч, канкор болуп кетпесин, шайтандын, напсинин кулу болуп калбасын деп Мухаммадур расул Аллахты жиберген. Пайгамбарыбыз Мухаммед (САВ) сиз менен биздерге Аллах тарабынан буюрулган таза жашоону, таза ибадатты, таза мамилени, жакшы кулк-мүнөздү алып келген. Пайгамбарыбыз Мухаммед (САВ) каряларга да, жаштарга да, эркектерге да, аялдарга да, падыша, бий, жетекчилерге да, карапайым калк, кембагалдарга да – баарына таза жашоонун жолун алып келген. Бактылуулуктун, ак жолдун, нурлуу жолдун , берекелүү жашоо жолун Пайгамбар (САВ) алып келген.
 
 

Жазууга түшүргөн: Islamlife.kg

 
 
 

Facebook Пикир