Адеп-ахлак

Жумушуңуз Кудайга жагаарлык майнаптуу, ихсандуу болсун десеңиз...

Ар бирибиздин маңдайга жазган ишибиз, күндө барып келчү жумушубуз бар. Ишибиздин тээ түбүнө жуурулушуп, майда-чүйдөсүнө чейин тер төгө иштеп, ары чуркап, берки чуркап күндө ошол жумуштун шарында күжүлдөйбүз, кай бирибиз ипотеканын акчасын төгүшүм керек эле деп, бир эмес, бир, эки, балким үч жумушта майыша иштеп, баарына жетишүүгө аракет кылып, эгер соодада иштесек, кардарлардын баарынын көңүлүн табууга жандалбастап, айтор жумуш, карьера, айлык акы, акча – мунун баары бизге буюрулган кадыресе нерседей, ушунун баарын өзүбүз кылып жаткандай кээде компоебуз, кээде баарын кыйратып салгандай керсейебиз. А чынында, кандай иште иштебейли, эмне кесиптин ээси болбойлу – ал иш, жумуш Алланын бизге берген нематы, “ушул пендем өз жанын, бала-чакасын баксын” деп берген мүмкүндүгү экенин элес албайбыз...

Кепти тыңдай билүү –жашоонун ачкычы

​«Акыйкатта угуп жаткандар кабылдоого жөндөмдүүсүңөр. Ал эми өлүк сыяктуу болгондор , Аллах аларды тирилтет жана алар Ага кайтып барышат» (Куран, 6:36).

Түз жолдон адашпайлы!

Мусулмандар Курандын Кудай тарабынан жиберилгендигине ишенишет жана Китептеги айтылган сөздөргө маани берип, тыңдашат. Жараткан бизге Куран аркылуу кайрылат, ырас мындай болгон соң, келгиле Ыйык Китептеги аяттарга дагы бир үңүлүп, Куранда эмне тууралуу айтылгандарды кайра бир эстейли. Бул калп эмес, бул –акыйкат, анткени бүтүндөй жандуу, жансызды жараткан Аллах калп айтпайт!