Балдарга ислам тууралуу

islam01
  • 04 Кулжа 2017
  • 0
  • 1324

Мышык

Автор: Айгуль Фаттахутдинова.


Бир күнү Айгүл менен Марьям үйүнүн жанындагы короого  өтө бир маанилүү иш менен алектенүү үчүн чыгышты. Колдоруна түркүн түстөгү момпосуйлардын кагаздары, айнекчелерди кармап алышкан.
 
-      Кана, биздин жашыруун сырларды кайсы жерде жасап баштайлы?-деп сурады Айгүл.
-      Кел тээтиги кум дөбөдө жасайлы,-деп үйүлүп турган кумду көрсөттү Марьям.
-      Макул,-деп кубаттады курбусу.
 
Алар адегенде момпосуйлардын кагаздарын тизишип, ага айнектин бүртүкчөлөрүн коюшуп үстүнө кум үйүп, жашырылган сыр кай жерде экенин бирде Айгүл, бирде Марьям көзүн жумуп, кайра ачып тапканга аракеттенишип кызуу оюн курушту. Алар оюнга ушунчалык катуу берилип кеткендиктен, түшкү тамак убактысы келип калгандыгын да байкашкан жок. Бир маалда үйлөрдүн ар кай терезелеринен апакелеринин кубулжуй кыйкырган үндөрү чыкты:
 
-      Айгүл! Марьям! Үйгө келгиле!
-      Кел ким озуп кетээр экен, үйгө жарышып баралы!-деп сунуш кылды Айгүл, кыздар биринен сала бири катуу чуркап жөнөштү.
 
Үйгө жакындап калганда мышыктын аянычтуу мыйоологон үну угулду. Жакшылап карашса, кичинекей мышык жамгырдан кийин дарактан кулап түшкөн сөңгөктүн астында калып, канча аракеттенсе да  андан чыга албай жалооруй ыйлап атыптыр.
 
-      Сен кандайча бул жерге  тыгылып калдың?-деп Марьям мышык тыгылган бутакты  колу менен көтөрүүгө аракет кылды.
-      Аны тим эле койсоңчу, бул чоң сөңгөктү баары бир экөөлөп көтөрө албайбыз, а апам болсо түшкү тамактан кечиккеними аябай жактырбайт,-деди Айгүл.
-      Жок, биз бул мышыкты таштап кетсек болбойт да. Кел, экөөбүз аракет кылып бул сөңгөктү көтөрүүгө аракеттенели, ошенткенде мышык бери карай чыгып келет,-деп сунуштады Марьям.
-      Дагы эмне,..  мен жаңы сатып беришкен көйнөгүмдү булгайынбы,-деди Айгүл кызыл-ак оймолору бар жаңы көйнөгүн колу менен сылагылай.-Сен мында калсаң кала бер, а мен кеттим.
 
Марьям өзү жалгыз мышыктын жанында калып калды.
 
-      Байкушум десе, сени эми ал жактан кантип алып чыгам,-деди ал сөңгөктү  күчүнүн болушунча жылдырууга аракет кылып.
-      Марьям, сен бул жерде эмне кылып олтурасың?-деп бир маалда арт жактан эркектин үнү чыкты. Кыз артын караса, короонун дайыма шыпырчу  байкеси Самат туруптур.
-      Сиздин келгениңиз кандай жакшы болду!-деп кубанды кыз.-Мына карасаңыз: мышык сөңгөктүн  астында калып чыга албай жатат.Самат байке, аны чыгарууга жардам кылыңызчы!
-      Канакей, Марьям, азыр көрөлүчү... Мен бутакты көтөрөйүн, а сен мышыкты бери карай алып чыгасың, макулбу? Ии ошент! – Сөңгөктү өйдө көтөрүп Самат байкечи мышыкты чыгара бер деген белги берди. Кыз ылдый болуп, колун сунуп мышыкты алып чыкты.
 
Мышык мыйоологонун токтотуп, кызга эркелеп, сүйкөнүп кирди, Марьямдын кытыгысы келип каткырып жиберди. – Ал сага ошентип рахматын айтып жатат,-деди Самат байкеси жылмайып.
 
-      Апей, мен таптакыр унутуп калган турбайымбы, апам мени чакырып жатпады беле. Ал менин келбей жатканыма ачууланат болуш керек.
-      Эчтеке эмес, экөөбүз чогуу барабыз, мен ага баарын түшүндүрөм. – Үйгө жакындай бергенде астынан кыздын апасы чыкты.
-      Апаке, кечирип койчу...
-      Кызым сен бул жакта эмне кылып жүрдүң? А Айгүл үйгө келдиби?
-      Ассаламу алейкум,-деп салам берди Самат.
-      Ва алейкум ассалам, Самат,-деп эмне болуп кетти дегендей таризде саламдашты кыздын апасы.
-      Менин кызым бирдеме кылып жиберген жокпу?
-      Жок, камтама болбоңуз, сиздин кызыңыз аябай жакшы кыз экен. Кызыңыз болбосо мына бул мышык сакталып калмак эмес. Мышык сөңгөктүн астында калыптыр, Марьям аны көрүп кетип калбай, акыр аягына чейин жардам берди.
 
Апасы кызын мээримдүү карап, өптү.
 
-      Мен сага ачууланбайм. Сен чыныгы мусулман кыз катары мамиле кылып мышыкты сактап калыпсың! Бир күнү адамдар Пайгамбардан (САВ) : “О Аллахтын Элчиси! Жаныбарларга жакшы мамиле кылсак ошого  да  сыйлык  болобу?”-деп сурашканда Ал айтты: “Бардык тирүү жандыкка жакшы мамиле кылсаңар анын сыйлыгы болот”.
 
 

Кыргызчага которгон: Islamlife.kg
 
 

Facebook Пикир