Биздин үй

Үй бүлөдөгү бактылуу учурларды соцтармакка жар сала берүү туурабы?..

Жакында эле телефонумдагы интернет орнотмолордун (приложение) бирине бир хадис келиптир: “Менин үммөтүмдүн көпчүлүгү, Аллахтын жазмышы менен көз тийүүдөн каза болот”. Бул туурасында көп ойлондум, эмне үчүн көз тийүү кеңири кулач жайып, эмнеликтен анын кесепетинен адамдар каза болот деген маселенин айланасында баш катырдым. Анан мындай жыйынтыкка келдим: көз тийүүнүн массалык түрдө кулач жайышына – интернет жана соцтармактарга адамдардын жеке жашоосунун ар бир учурун жарыялай бергендиги башкы себеп болот экен.

Тамак-ашты ыргытпаңыз: он кеңеш

Мусулмандардын турмушунда тамактануу деген нерсенин өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар.

Сиздин үй кандай үй, исламий үйбү?

“Сиздин үй исламий үйбү?” Кызык суроо. Мындайда ар бирибиз: “Албетте, менин үйүм исламий үй болбогондо кандай дейсиз! Үй бүлөдө баарыбыз мусулманбыз, андыктан биздин үй- демек исламий үй!”-деп дароо жооп берээрибиз бышык. А эгер сиздин үй “исламий” экенине анчалык ишене бербесеңиз, исламий үйгө тете критерийлерди санап берели.