Ден соолук жана спорт

Порнографияны көрүү мээге кандай таасир этет?

Азыркы кездеги неврология тастыктагандай, адамдын мээси кандайдыр нерселердин таасир этүүсүнө өтө ийкемдүү келет. Турмуштук тажрыйбаларга жараша мээбиз да өзгөрүп, көргөн, уккан, билген нерселерибизге карай өз өзүнчө жолдорду ачат.

Орозодогу пайдалуу азык-түлүктөр

Орозо кармаган адам бул ыйык айдын чыныгы жыргалын сезүүсү үчүн, ден соолугуна, өзүн сергек алып жүрүүгө көңүл бөлүшү керек. Орозонун жеңил болуусуна бир катар пайдалуу азык-түлүктөрдүн болушу өтө маанилүү.