Диалог

Орус православ уламасы Сергей Глаголевдин Ислам тууралуу түшүнүгү

Азыркы диний же саясый исламофобиянын (исламды жек көрүүнүн) тамыры кай жерде ? Учурдагы дүйнөлүк геосаясатта планетардык алкакта исламга динине каршы тренд атайылап удургутулуп, исламдын чыныгы өзөгү өтө бир ыплас бурмаланып жаткан кез. Кай бирөөлөр туш тараптан “мусулмандарга каршы калканч” түзүү керектигин айтып, сөз козгоп келишет.

Башка диндеги адамга мамиле же “каапыр” деген ким?

«Мусулман» деген сөз укса эле көпчүлүк адамдардын аң-сезимине так ошол сөзгө карама каршы “кайрыдин” (неверный) деген сөз келе калат.