Экономика

Мудараба деген эмне же мусулман адам кантип миллиондук киреше таба алат?

Бу тирүүлүктөгү турмушту бүтүндөй багыттап турган система катары ислам адамга Аллахка кантип сыйынуунун так жол-жоболорунан тартып, соода-экономикалык байланыштарды кандайча жүргүзүү керектигине да конкреттүү багыттарды берет. Ислам алкагынан караганда таптакыр тыюу салынган каржылык макулдашуулардын, операциялардын түрлөрү бар. Ошол эле учурда Аллахтын элчиси-Мухаммед (САВ) пайгамбар жана аны жандаган сахабалар өз маалында турмушунда кадимкидей колдонгон соода келишимдери болгон.

Ислам экономикасынын нормалары жана принциптери

Ислам экономикасы - шарияттын мыйзамдарына ылайыкташкан экономиканын түрү. Ислам дининде экономика ар убак өзгөчө орунда турган. Курандагы көптөгөн аяттарда, хадистерде чынчыл, тер төккөн эмгектенүү тууралуу айтылат.

Банктар акчаларды пайда кылат, банктарда акчалар житип жок болот...

Өзүбүздүн жыйган, топтогон акча-тыйындарыбызды банктарга сактайбыз, банктарга мүлктү күрөөгө коюп кредит алабыз. Кандай бизнес болбосун анын башаты банктан башталып, аягы банктан бүтөт.