Инсанат

Аль-Захрави - азыркы хирургиянын байыркы негиздөөчүсү

Испаниядагы мусулмандардын улуу ишмерлеринин бири катары орто кылымдагы белгилүү исламий хирург Абу аль-Касим аль-Захрваини атасак болот. Ал ойлоп тапкан ыкмалар, медициналык аспаптар ошол замандардагы хирургиянын эң таасын ачылыштарынан болгон. Захрави жазган 30 томдук медициналык багыттагы энциклопедия бир нечелеген кылымдар бою европалык медиктерге классикалык маалымдама катары кызмат өтөп келди. Ал чынында эле практикалык медицинанын өнүгүүсүнө өтө болуп көрбөгөндөй таасирин тийгизе алды.

Меккенин алгачкы фотографы Абд аль-Гаффар.

Меккенин сүрөттөрүн фотого тарткан алгачкы фото-сүрөтчүнүн өмүр таржымалы тууралуу маалыматтар дээрлик жок болсо да, анын тарткан сүрөттөрү 80-жылдарда ыйык Мекке кандай калаа болгонун бизге таасын баяндап турат.