Ислам түркүктөрү

Исламдын негиздери: Шахада

Аллахтын бардыгын, Анын Жалгыз, Бирөө экенин таануу, күбөлүк берүү (арабча «шахада”) – бул Исламдын эн биринчи жана маанилүү негиздеринин, түркүктөрүнүн бири.