Ислам тууралуу калптар

Ырасында эле Ислам – каалоолорго, рахаттанууларга тыюу салган динби?

«Алар сенден өздөрүнө эмне адал кылынганын сурашат. Силерге жакшы, (таза) нерселер адал кылынды деп айткын…» (Куран, 5:4)

Ислам дининде жашы жете электердин никесине кандай карайт?

Өспүрүм курактагылардын никелешүү маселесине Ислам кандай карайт?-деген маселе өтө бир карама-каршылыктары көп темалардын бири. Көп адамдар так ушул теманын түбүн эле айланчыктап тим болбой, дегеле мусулман кыздарына байланыштуу бүт бардык нерселерди казып-чукуп билгиси катуу кыстап кирет.