Исламдын мааниси

Ислам дини –элпек, жеңил. Аны татаалдаштыра бербегиле

Уулум менен кошо сыналгыдан реалити-шоу көрүп олтурган элем, бир маалда ал мени ойлонто кое турган бир сөздөрдү айтты.

Азанчынын (муедзин) ишинин түпкү мааниси кандай?

Жер шарында 7 миллиарддан ашуун калк жашайт, анын ичинен 1,6 миллиарды (23%) мусулмандар, алар дүйнөнүн бардык 7 континентинде жашашат. Азандын үнү угулганда тышкы түсүнө,келбетине,жеген тамагына, сүйлөгөн тилине, кийген кийимине карабай дүйнөдөгү бардык мусулмандар дүйнө иштерин таштай салып, даарат алышып, анан жайнамаздын үстүндө Каабаны карай катар турушуп намаз окушат. Күнүгө 5 маал, жылына 365 күн ушинтишет.