Исламга чакыруу

Эмне үчүн Исламды кабыл алуу кажет?

Бу дүнүйө эмнеден тураарын, кантип кармалып тураарын, андагы жандуу-жансызды кыймылга келтирип турган кандай күч экени жөнүндө бир саамга токтой туруп, өзүңүзчө жайбаракат ойлонуп көрдүңүз беле?