Жаштар

“Колум бошобойт” менен “убактым жок” маселеси

“Мени алдоо кыйын эмес! Эгер алдансам өзүм деле кубанмакмын”-деп мындан туура 200 жыл мурун орус акыны Александр Сергеевич Пушкин жазып кеткен тура. Өзү негизи акын бул ырын таптакыр башка темада жазганы менен, анын убакыт тууралуу жазганы бүгүнкү заманыбызга бап келип, биз тууралуу, а түгүл биздин ар бирибиз тууралуу жазгандай таасир калтырат.

Мусулман жаштарынын жыныстык тарбия-таалими тууралуу ачык сөз

Кийинки кездерде коомчулукта мындай бир чоң көйгөй пайда болду, анын аталышы – никесиз жыныстык байланыштар. Азыркы тапта өспүрүмдөр өз өмүрүнө залал келтирчү өтө бир татаал, коркунучтуу чечимдер менен бетме-бет келип жатканын оболу жакшылап түшүнүүбүз зарыл.

Карыларга кайрымдуу болуу –унутулган казына

Жаштар көп учурда карылардын бар экенин байкабай калышат. Алар такай өз табиттери, жеке умтулуулары менен алек: кантип карьера куруу керек, канткенде жеке жашоону түптөп алам, эмне кылганда келбеттүү көрүнөм, эң акыркы үлгүдөгү смартфонду же кычыраган машинени качан сатып алаар экем,-деген сыяктуу мода кууган жанталашуу.