Жаштар

muslimlove
  • 04 Кулжа 2017
  • 0
  • 1716

Мусулман жаштарынын жыныстык тарбия-таалими тууралуу ачык сөз

Кийинки кездерде коомчулукта мындай бир чоң көйгөй пайда болду, анын аталышы – никесиз жыныстык байланыштар. Азыркы тапта өспүрүмдөр өз өмүрүнө залал келтирчү өтө бир татаал, коркунучтуу чечимдер менен бетме-бет келип жатканын оболу жакшылап түшүнүүбүз зарыл.
Бул маселеден бетти жаап, уялымыш этип өзүбүздү оолактатпай, көйгөйдүн түбүн жакшылап аңдоо үчүн америкалык жаштар менен сырдашып, алардын чыныгы каалоо-тилектерин сурап, маселени тереңден анализдеген автор Фархат Кхандын макаласын окурмандарга сунуштайбыз. "Америкалык жаштар" деген менен, алар туш болгон проблемалар бүт эле  жаштарга  мүнөздүү болууда. 
 
Кандай гана дебейли, тилекке каршы, бүт жагынан шайма-шай, телегейи тегиз, идеалдуу коом бүгүнкү күндө эч бир жерде жок. Ар кайсы өлкөдө, ар кайсы аймакта социалдык тыюуларды, “мынтпеш керек, тигинтпеш керек” деген эрежелерди  бузуучулар дайыма табылат. Эми чынды чындай айтканда, учурда сексуалдык катнашка баруу- өспүрүмдөр арасында кадыресе эле көрүнүш болуп калды, алардын көбү мындай "иштер" менен күнүгө алектенишет, бул көйгөйдү жымсалдабай, так айтып, ачык козгобосок, көйгөй уламдан улам чоңое берет.
 
Жогоруда  бир сөз кылган, замандын тили менен лакаптатып айтканда “ынак карым-катнаштар” тууралуу мусулман жаштары кандай ойдо? Алар негизинен:  "Жыныстык таалим тарбия  ушундай бир денгээлде окутулушу керек, маселен секс тууралуу талкуу болуп жатканда өзүңдү ынгайсыз алып олтургудай болушуң керек; секс деген нерсе, “бул тууралуу керели кечке  ойлонууң туура эмес” деп өз денең өзүңө акыл айтып турган бир кызыктай абал"-деп ойлорун ушунча туюнтушат. 
 
Негизи,  ислам сизге өтө маанилүү болгон болсо, исламдагы шарияттык жазуулардын тууралыгына ишенген болсоңуз,анда  бүгүнкү мусулман жаштарын секс темасында каарып, жээрип, сөөмөй кезегенибиз туура эмес. Анткени, массалык маалымат каражаттарына секс өңүтүндө тема болсо эле “мобул жол туура, тигил жол туура эмес”деген ар кыл сөздөр, талкуулар, коркуп-чочуулар мусулман жаштарынын башын айлантып, алар “эмне туура, эмне туура эмесин”  деле ажырата албай каңгып калышты.
 
Ислам дининде, жыныстык катнаш түшүнүгү – тукум улоонун бир аргасы гана эмес, бул өтө бир кеңири, терең түшүнүк.  Нике деген маселенин алкагында карасак, анын ичиндеги секс маселеси өзүнчө бир спецификалык ролу бар чоң сөз. Ал концепция башка диндеги секс темасынан таптакыр айырмаланып турат, ислам дининде жыныстык катнаш никелешип кол кармашкан эркек-аялдын ынактыгын бекемдеп, бир бирине болгон мухаббатты арттыруудагы маанилүү процесс, балабы-кызбы балакатка жетип, өз акылына өзү эгедер болуп калган кезде табигый түрдө секс маселесин өздөрү түшүнүп, бул маселени башка бирөөлөрдүн кийлигишүүсүз эле өздөрү жайгарып койчу нерсе.
 
Эркек менен аялдын ортосундагы жыныстык канташ мамилеси да Кудай пендесине берген нематы, эгер бул мамиледе аял же эркектин бирөөсүндө бейкомфорт абал болсо, анда ал катнашта кандайдыр шек бар.
 
А биз бүгүнкү күндө (мусулмандар болобу, мусулман эместерби) секстин ой-кырын терең сүйлөбөй, талкуулабай туруп эле кишинин баарын үрктүтүп, жаңы проблема ойлоп таба беребиз.
 
Ар тараптан кыскан, туш тараптан зекиген көрүнүш жаштардын башын ооруткан нерсе. Секс - адамдагы эмоциялардын баарын ашырып-ташырып  бери жакка чыгарып койчу касиетке ээ, учурда коомдо сексуалдык  активдүүлүккө алдырбаган, ага багынбаган  чөйрө дээрлик жок. Коркунуч, сырдуулук, каалоо, “мунун артында эмне жатты болду экен..” деген азгырмалуу кызыгуу – мына ушул эмоциялардын баары адамдын сексуалдык түшүнүгүн ар кай тарапка жетелеши мүмкүн.
 
“Көпчүлүк балакатка жете электер спирттик ичимдик ичишет, анткени жашы улуу адамдар ичимдикке тыюу салып, “антүүгө болбойт” деп үстүртөн сөз айтып тыйып турушат. Секс маселесинде деле ушундай көрүнүш, улуулар тыйышат, а өспүрүмдөр ага болбой “ал кандай болду экен..” деген сезимин ичине кулпулап сыр бербей жүрө беришет”,- дейт бир мусулман өспүрүм.
 
Көпчүлүк өспүрүмдөр досторунун “ушуну али түшүнбөсөң кызык немесиң го..” деп көкүтүүсүнөн улам, секс темасына астейдил кызыгып башташат, а үйдө болсо ата-энеси “андай ишке барсаң тозокко түшөсүң” деп кулагына куюп турушат.
 
Ата энем мага жанагы теманы түшүндүрүп киргенде өтө эле тереңдеп кирип кетишип, менин ал тема тууралуу түшүнүгүм табигый эмес экендигин, башка жыныс тууралуу ойлонгон-эткенимдин баары туура эмес экендигин айтышат. Ошонун айынан секс тууралуу чынында эмне ойлогонумду жарылып айткым келбейт, а бирок бул тууралуу  бирөөгө ачык айтып, сурамжылагым келгеним менен бул темада ата-энем менен эмес, башкалар менен талкуулоого тийишмин”,- деген оюн билдирген бир жаш адам.
 
Мен мынтип ойлойм, сексуалдык темада ата энелер балдарынан ар кыл өңүттө шектенип, ашкере чочулап, ой келди божомолдорду ичине катып, шектенип жүрө бергенине балдары тымызын ичтен нааразы болушат. Ата эне “жок! болбойт!” деген тунгуюк сөзгө жамынган сайын, баласына же кызына өспүрүм куракта түшүнүксүз болуп жаткан темалар тууралуу кандайдыр жолун таап түшүндүрбөй, аларды өзү менен өзүн калтырып, таштап салышканын аңдашпайт. Андыктан баласы (же кызы)  өтө бир толук кандуу эмес, шектүү маалыматтарды так өзүндөй эле башы чаташып жүргөн курбалдаш досторунан алууга мажбур болот, себеби , андан башка вариант да  калбайт.
 
Ислам дининдеги жыныстык мамиле тууралуу  айтылган мазмундуу, салмактуу  түшүндүрүүлөр өспүрүмдөрдүн, жаштардын секс маселесинде тумчуланып, басмырланып жүрө бербөөсүнө негиз болуп берет. Мына ушул макала үчүн сурамжыланган жаштардын дээрлик баары Исламдагы секс боюнча орундуу түшүнүк берүүлөр, баяндар, тавсирлер жаштардын, өспүрүмдөрдүн башын каңгытып жаткан арасаттуулукка татыктуу жооп бере алаарын баса белгилешет.
 
“Исламда жыныстык катнаш мамилеси келечекте  ар бир адамдын башына келээри,  нике убагында бул нерсе болоору айтылат”,-дейт сурамжылоого катышкан бир жаш жигит.
 
Башка диндерден айырмаланып, Ислам дининде жыныстык катнаш эркек менен аялдын ортосунда болчу табигый, нормалдуу процесс экендиги, мына ошондой жол менен аял-эркектин жашоосунда канааттануу, бактылуулук орноору өтө бир салмактуу ык менен түшүндүрүлөт. Жыныстык мамиле, көптөрү тескери ойлоп жүргөндөй кандайдыр булганыч, итиркейиди келтирген уят нерсе эмес.
 
“Көпчүлүк өспүрүмдөр жыныстык катнаш темасында таалим, тарбия алуу маанилүү деп эсептешет. Балдар мурда-кийин белгисиз теманы “анысы кандай болду экен..” деп ар кайсы шектүү булактардан маалымат албай, ыгы менен, өз жолу менен түшүндүргөн ачык талкуулардан, кандайдыр маектешүүдөн билишсе оң болмок”-деген пикирин билдирет  бир жаш жигит.
 
Дагы бир өспүрүмдүн оюнча, мусулман үй бүлөлөрүндөгү  жыныстык катнаш темасындагы сырдуулуктун, баарын ичине каткан тунгуюктук артында баары бир – “ал нерсе кандай болду экен..” деген кызыгуу болот. Ата-эне бул теманы канчалык бүдөмүктөтүп, элес албаган сайын балдарынын ичиндеги эч кимге айтпаган, билдирбеген, жашыруун  кызыгуу ошончолук өсө берет.
 
Бир ата-эненин пикиринде, жыныстык катнаш тууралуу балага ыктуу түшүндүрүү - баланын эмоционалдык, физикалык калыптануусуна чон жардам болот, эмненин эмне экенин так түшүндүрүүдөн соң балада өзүн өзү ооздуктоо, кандайдыр бир акыл-эстүү чочулоо пайда болот, бул өтө маанилүү нерсе. Эки бутуңузду резина жипке бекем байлап туруп  бийиктиктен ылдый кулатса сиз секирүүдөн анча деле коркпойсуз да, анткени бутуңуз резина жипке байлануу экенин түшүнөсүз. Жыныстык катнаш темасында деле өспүрүмгө ушундай ыкма менен ойду жеткирген оң,  өз ыгы менен, алагушту атынан айтып, эмне ак, эмне кара экенин түшүндүрсө өспүрүмдө ал тема тууралуу сыр каткан боштук, түшүнбөстүк болбойт.
 

Эркекти аялдан, аялды эркектен үркүткөн себептер
 
Кийинки учурда тилекке каршы, мусулман жаштарынын көпчүлүк катмары жыныстык жол аркылуу жуккан илдеттерге кабылып, никесиз эле боюна бүткөн учурлар көп катталууда.
 
Анын башкы себеби, ислам динин чындап тутпагандыгында, ал диндеги тазалыкты, адептүүлүктү карманбагандыгында, анан да мусулман жаштарынын көбү улам бир чоң азгырыктарга арбалып кетип жаткандыгында.
 
Бир жаш жигит менен сүйлөшүп калсам, ал айтат: ата-энеси менен бирге “аялдар, кыздар менен такыр байланышпоо, сүйлөшпөө керек” деген ашкере эрежени катуу карманышкан жаштар ошентип олтурушуп акыры моралдык көз карашынан таптакыр ажырап калышы толук мүмкүн. 
 
Эми элестетип көргүлө, ата-эне баласын  бала чагында да, өспүрүм куракта да кыздар менен мамилештирбей, кичинекей балдар божурап ойночу оюндарга да кыздар менен эч сүйлөштүрбөй чоңойтуп, анан мектепке алып келсе,  аруу, сулуу, керемет жандарга баланын кызыгуусу кандай болот? Ал балдар өзүндөгү чаржайыт сезимди жөндөөгө албетте кудуретсиз.
 
Көпчүлүк ата-энелер баласын башка балдар, кыздар менен ачык-айрым  мамилелешүүгө карама каршы болушуп, социалдык жактан майып кылышат. Анын натыйжасында, баланын өз сезиминде ургаачы затын кадимкидей эле адам катары эмес, кандайдыр коркунучтун обьектиси катары туюп, көп учурда “алар кандай болду экен..” деген тунгуюк кызыгууну ичине жашырып жүрө беришет.
 
Ата-эне биз окуп жаткан жылдардын дээрлик баарында- адамды азгырып сулууларга кызыктырып акыры жыныстык катнашка арбай турган  шайтан тууралуу кулакка куя беришет. Ошентип мезгил жетип биз үйлөнөбүз. Ургаачы заты  кандайдыр коркунучтуу, азгырмалуу обьект экени тууралуу  сезимдерди канчалык унутууга аракет кылбайлы, менин жаш курагымдагы жаштардын көбү анда сезимдерди жеңе алышпай турганын билем. Мунун кесепетинен никелер да орто жолдон талкаланып, ажырашуулар арбыйт,-дейт жаштардын бири. 
 
 
Азгырыкка жеңилгендер
 
Мусулман жаштарынын арасында сексуалдык жактан өтө бир шойкому ар тараптуулары, коркунучтуулары бар, аны мусулман коому моюндагысы  келбейт. Андай жаштарыбыз өздөрүн ар кандай азгырмалуу иштерден жүгөндөп, карманып жүргөндөй таасир калтырганы менен,  былыгы билинсе чоң конфликт болоорун алдын ала туюшуп, амалдуу эки параллелдүү жашоо менен жашашат: биринчиси – мечитке барып, намаз окуган жашоо, экинчиси – өзүнүн табити, напсиси менен жашаган өздүк жашоо.
 
“Айрым жаштар Исламда чоң күнөө экенин билип туруп деле так ошондой күнөөгө баткан иштерди жасашат да,  Исламдын эрежелерин кошо аткара жүргөн кебете кылышып, ал былыктары тууралуу эч ойлобогонго, анын кесепеттери тууралуу сүйлөбөөгө аракеттенишет. Мындай кылык-жорук чынында эле таң калычтуу”,-дейт бир баяндамачы.
 
“Орозону да акырына чейин кармап,арак-шарапка да такыр жолобой түзүк эле сыяктанган жаштар бар, бирок алар төшөк кумары үчүн баарын унутуп сексуалдык азгырыктарга малынып кеткени кызык.  Секс дегенде алар дароо моралдык жактан сокур адамга айланышат. Андай адамдар муну “мүнөзүм бош, адам катары өзүм да бошмун” деп шылтоолошуп, кылган ишине жооп берүүдөн качышат. Маселен, азгырыктарды тизмектей турган болсок, секс, бангизат, рок деген азгырмалуу нерселерге мен жакынмын. Ошолордун арасынан секс дегенде негедир мен баарын унутуп, өзүмдү кармана албай калам, а калгандарын го эптеп жеңе алам..”-дейт бир жаш муундун өкүлү.
 

 
“Кудай ата-энеме караганда мээримдүүрөөк мамиле кылат”
 
 Никесиз боюна бүтүп калчу болсо мусулман аял ата-энесине мүмкүн болушунча билдирбей, алар менен макулдашпай аборт кылып боюнан алдырып салышат. Никесиз төшөк кумарына батып, зынаакорлук деген чоң күнөөгө батканы аз келгенсип, ал күнөөнү андан ары карай улантып, боюнан алдырып экинчи чоң күнөөнү жасашат. 
 
“Бойго бүтүп калганда Кудайга караганда ата-энеңден аябай корккон абалга кабыласың. Акыл-эсиң ордунда туруп бойдон алдыруу жолун тандоо чынында өтө кыйынга турат, бирок так ошол кырдаалда мен ата-энеме караганда Кудай менин абалымды түшүнөт, мени кечирет деп аборттук кадамга бардым”,-дейт аборт тагдырын баштан өткөргөн бир аял.
 
“Баласынын же кызынын сексуалдык жүрүм-турумун тыкыр көзөмөлдөп, басынтып, кысынтып жатып ата-эне көйгөйдүн түпкү жагын биле бериштейт. Алар сексуалдык теманы жеке өздөрүнүн турмуштук тажрыйбасынын чегинен , жеке байкоосуна гана таянып карашат. Алар ошентүүнүн ордуна 5 мүнөткө  астын-үстүн түшүп албуутанганын токтотуп, маселени жайбаракат түшүнүүгө аракеттенишсе, баштапкы өзүмчүл көз карашы туура эмес экенин түшүнүшмөк”,- дейт студенттик курактагы аял.
 
Дагы бир жаш адам, секс – бул Кудай тарабынан аял-эркекке ыроолонгон  интимдик мамиле болгондуктан, ал жакындашуу Кудай айткан эрежелерге ылайык  ишке ашуусу керектигин айтса, кай бирлери бузулган, шайкелең жолду таштагандан бери жүрөгү тазара баштаганын эскеришет:
 
Азыр менин көзкараштарым, принциптерим мурункуга салыштырмалуу таптакыр өзгөрүп, жан дүйнөм таптаза болуп арууланып, өзүмдү Кудайга арнап, ар бир кадамыма жоопкерчиликтүү мамиле жасай баштадым. Кандайдыр бир күнөө иш кылып, кийин ага чындап өкүнсөңүз, туура эмес иш кылгандыгыңызды ак дилден моюнга алсаңыз, демек  андан ары  өзүңүздү начар адам деп эсептебешиңиз керек. Ар кандай катачылыктан сабак ала билүү керек, эгер катачылык болбосо, баары бир бир күнү катачылыкка кабыласыз”. 
 
 

Божомол пикир
 
Ата эне менен балдарынын ортосунда бир бирин түшүнүшпөгөн өтө чоң боштук бар, айрыкча сексуалдык темада бул боштуктун көлөмү эбегейсиз чоң. Дегинкиси, секс – бул жашоонун кадыресе эле бир бөлүгү,бул теманы тунгуюктатпай же  коркутуп-үркүтпөй эле акыл-эстүүлүк менен, өзүнчө бир ык менен талкуулашып алууга болот. Секс деген тема менен балдарды коркутуп  же ал нерседен коркуу керектигин айтып маслени чечүү мүмкүн эмес. Секс темасы бүдөмүк, тунгуюк болгон үй бүлөнүн балдары ар кандай ойго келгис жоруктарга барган учурлар көп, ал эми бир ыгын таап бул маселени балдарга туура жеткирген, туура түшүндүргөн үй бүлөнүн балдары курган үй бүлө да бекем, туруктуу болоору байкалган. 
 
Негизи эле ата-эне балдар-кыздары менен бардык маселеде тыгыз сүйлөшкөнү, ачык-жабык маселелерди бир ыгын таап талкуулашканы оңдуу. Ислам динин, шарияттык эрежелерди  өз акыл эси, өз аңдоосу менен эмес, ата-энесинен корккону үчүн гана,  түшүнүп-түшүнбөй карманган жаштардын көп бөлүгү үйдө динди жакшы тутунуп, сыртка чыкканда ар кандай азгырыктар менен бетме бет келгенде, динди, шариятты унутуп напсисине жеңилип кетишет.
 
Мага бир киши жакшы, таасын  кеп айтты:  ата-энең дайыма эле жаныңда чогуу жашай бербейт, эртеби-кечпи ата энеңдин акыл, кеңешисиз  өз кадамыңа өзүң чечим кабыл алып, өзүң жооп бере турган учур келет.
 
Өз кадамын көзөмөлдөп, мамилесин өзү чектей алган жаштардын көбү ата-энесинин коркутуп-үркүтүү коштогон катуу көзөмөлү менен чектелбей, Кудайды жакшы таанышат, Кудай айткан жазууларды,китептерди терең анализдеп окушат, ошентип алар өмүрдө кездешкен сексуалдуу  өрт-жалынга күйүп , куйкаланып жок болбой, ал сыноодон  аман-соо өтүп  кете алышат.
 

Маалымат булагы: Muslim Youth

Кыргызчага которгон: Islamlife.kg
 
 

 

Facebook Пикир