Кудайды таануу жолу

Исламды жек көрүп жүргөн исламофоб неге исламды кабыл алды?

Исламдын үрөнү жаңы гана себелип, бул динге үндөгөндөргө адамдардын бир даары ишенсе, бир даары ишенбей турган баштапкы учурларда Умар (кийин ал халиф болот) мусулмандар деген сөз укканда эле жаалы кайнап, Мухаммед Пайгамбарды (САВ) өлтүрүүнү чечет. Бирок Аллах анын жүрөгүн жибитип, ал исламды кабыл алып мусулман болот. Умардын алгач исламды кантип жээрип, анан кандайча мусулман болгону өзүнчө эле бир маңыздуу окуя.

Исламга каршы күрөшөм деп, кайра исламды бекем карманган мусулман аялга айландым

Менин исламды кантип кабыл алганым тууралуу таржымал өзүнчө эле бир,.. алдын ала буюрулуп, мурдатан жазмыш болуп жазылган окуялардын, ниеттердин топтомунан турат. Ниеттер менде деле болчу, менин чөйрөмдө катышып жүргөн башка адамдарда да бар эле, Аллахтын да өзүнүн ниети бар болчу. А бирок Анын ниети, көздөп койгон оюу баарынкынан мыкты болуп чыкты.