Куран

Куранды үйрөнгүсү келгендерге Мишари Рашидден 20 кеңеш.

Мишари Рашид – Дүйнө жүзүнө белгилүү Куран окуучу жана ислам ырларын аткаруучу (мунашид). Ал Куранды эки жыл ичинде жаттап болгон. Куранды жатоого ниет кылган адамдарга ал төмөнкүдөй кеңештерди берет.

Куран мээге кандай таасир этет?

“Эгер саясый көйгөйлөргө, бир бири менен такай согушуулар убакыт коротушпаганда, мусулмандар 1400 жылы эле Айга барып жашай башташмак”. Университетте тарыхый илим сабагынан берген мугалим бир курдай мусулмандарга карата оюн ушундайча айтыптыр.