Саясат

Ислам, мыйзам жана мамлекет

Ислам мамлекети… Бул сөзгө, ушул сөздүн түпкү маанисине эмне деген гана кептерди айтышпады. Ким бирөөлөр үчүн бул – Орто кылымдардагы катаал жазалоолорду колдонгон, адамдардын каалаган нерсесинин баарына тыюу салган сакалчан, чектен чыга динге берилген жанкечти фанаттарды тобу имиш. Дагы башка бирөөлөр үчүн бул качандыр бир кездерде болгон, а биздин азыркы жашоодо такыр ишке ашпаган бир жомок экен.

Пайгамбарлар – ченде жок дипломаттар

Кудуреттүү Жаратуучу элге туура жол көрсөтүп, адашкан жолго түшүп кетпеши үчүн аларга маал маалы менен өз пайгамбарларын, элчилерин жиберип турган.

Исламдагы саясый системанын негиздери

Ислам дининдеги саясый системанын өзөгүндө 3 негизги принцип жатат: таухид (Аллахтын жалгыз экендиги), рисалят (пайгамбарчылык) жана хиляфа (өкүлчүлүк, наместникчилик).