Шыктануу

Абдугаппар Сманов: УБАКЫТ

Назарыңыздарга Казакстандагы ири дин дааватчысы, рухий лидер Абдыгаппар Смановдун авторлугунда жазылган "Убакыт" аттуу ырдын Кыргызстандык жаш акын Азамат Төкөровдун кыргызча которгон версиясын сунуш кылабыз.

Кудайга шүгүр, дагы бир күндү көрдүк...

Ошентип дагы бир күн башталууда... Күндүн чыгаары менен кайра эле көртирликтин шарына аралашып, пенделик ташпиш менен тең тегеренип, талашкан менен талашып, таарынганга таарынып, баягы күндөлүк айланкөчөктүн парасына кайрадан чарк айланабыз. Кылкылдаган адамдардын арасында кыпылдап жүрүп алып, ЖАШОО ҮЧҮН КҮРӨШ деген чоң майдандын эрежесине моюн сунуп жанталашканыбызды ар кимибиз астыртан сезгенибиз менен аныбызды дайыма эле моюнубузга ала бербейбиз.

Күнөөлөр кирге окшош...

Ушундай бир өзүн өзү таптакыр эле таштап салган коомдор болот: көчөлөрүндө тазалык жок, таштандылары үйүлгөн, андай көчөлөргө сейилдөөгө чыккан адам сөзсүз булганат. Дагы бир коом бар: тазалыкты тазалыктай карманган, көчөлөрдү такай шыпырып турган, таштандыларды өз убагында алып турган, а бирок мына ушундай тазалык болуп турган чакта деле ал көчөнү аралап өткөн адамга баары бир чаң жукпай койбойт.

Кайгырба

Кээде ушундай бир учурлар болот, айланаңда болуп жаткан иштин баары эле сага каршы, сага тетири багытталып жаткансыйт. Бир сыноо бүтсө экинчиси башталып чүнчүтөт. Андай учурларда адамдардын көбү кайгыга батып, “эмнеге ушундай болуп жатат?” деп өзүндө болуп жаткан ал-ахвалга нааразыланып көңүлү чөгөт.

Планы жок максат – бул тек гана куру кыял…

Планы жок максат – бул тек гана куру кыял (Антуан де Сент-Экзюпери)

Диндар адамсыз. Кризиске кабылдыңыз, эмне кылуу керек?

Мусулман адам кризиске кабылганда эмне кылуу керектигин айтуудан мурда, исламий түшүнүктө кризис деген эмне экендигин, Кудайды таануу жолундагы концепцияда кандай каралаарын аныктап алуу керек.