Сыйынуу

Илимий акыйда: Белгисиз имамдын артынан туруп намаз окуу

Бардык мактоолор жалгыз гана Аллахка, тынчтык жана шүгүрлөр бу дүнүйөгө жиберилген элчилердин төрөсү Мухаммедке (САВ) болсун! Имам Ибн Хазм мындай дейт: “Сен бизге көп күн бою мазхабы белгисиз имамдын артынан туруп намаз окуган кайсы бир адам тууралуу айткан элең; Аллах бизди жана сени Өзүнө жакындаткан, ыраазы болгон илимдерге жана иштерге багыттасын. Бул маселени иликтеп, чукулоону, адамдардын мазхабын териштирип, алардан такып суроо жаңылыгын харижиттер киргизген; Аллах бизди жана сени мээримине алсын». (Расаиль Ибн Хазм, том 3, 207 бет)

Аллах менен адамдын ортосундагы мамиле –эки тараптуу процесс

Кудай Өзүнүн жараткан заты менен тынымсыз байланышта, мамиледе. Ал мамиле ар кандай жолдор менен болот – ал мамилелердин көпчүлүгүн адам аңдай бербейт. Мисалы, адамдар “билсин, окусун, уксун” деп жиберилген Сөз, Ыйык Куран аркылуу Ал асмандардан, жерден, тоолордон, өрттөн, тозоктон, жаныбарлардан, ж.б. кабардар экенин билдирип турат.

Куранга кантип жакын болуу керек: 7 кеңеш.

Куранды үстүртөн “билген”, үстүртөн “окуган” адамдар көп. “Канча окусам да башыма кирбейт..” деп айласы түгөнгөндөр да бар. Эгер сиз Куран китебин колго ара-чолодо алгандардын же күндө окуса да кандайдыр натыйжасы болбогондордун же Курандын чыныгы маанисин түшүнүүнүн катарында болсоңуз, анда сизге төмөнкү сунуштарды окууну сунуштайбыз.