Тарых

Кылыч же калем? Ислам кантип таралган?

Исламдын таралуу тарыхы ушул күнгө чейин талаш-тартышты жаратып келет. Кээ бири аны дүйнөгө кылыч жана от менен таңууланган десе, башкалары ислам тынчтык жолу менен таратылганын белгилешет. Бирок, исламдын таралуу тарыхы бул же тигил көз караштан алганда деле, көпчүлүгү божомолдор болуп чыгат. Массалык маалымат каражаттарындагы жалган же такталбаган маалыматтар дагы стереотиптердин калыптанышына түрткү берип келет. Коомдун кээ бир гана өкүлдөрү, өз карашын айтаардан мурда, тарыхты, фактыларды изилдеп көрүп, акыйкат баасын берип жүрүшөт. Бул талашта кимдики туура? Ислам кантип таратылган? Зордук-зомбулук же чакыруу жолу мененби? Кылыч же калем? Маселе так ушунда... Акыйкатка жакындоо үчүн, алгач исламдын бүткүл дүйнөгө таралышынын себептерин, тарыхын изилдеп, аларды талдоо зарыл.

Ташманбет Кененсариев: Ислам дининин Кыргызстанда таралыш тарыхынан...

Сөз башы: Ислам дининин Кыргызстанда таралыш жана анын бекемделиш жараяны 1300 жыл чамалуу убакытты камтып, империялардын куралышы жана талкаланышы, этностордун кагылышы жана интеграцияланышы, элдердин тарыхый-маданий салт-санааларынын, баалуулуктуранынын синкреттелиши сыяктуу Борбордук Азиянын ири тарыхый окуялары менен коштолуп жүрүп олтурган. Бул тарыхый жараян Борбор Азия аймагынын бүтүндөй бир коомдук өнүгүүсүнө багыт берип, анын келечек өнүгүүсүнө олуттуу таасирин тийгизген.

Куран ар кандай бурмалоолордон кантип корголгон?

Ислам дининдеги биринчи халиф Абу Бакр (Аллах андан ыраазы болсун) мусулмандар арасында тарап кеткен Курандын бардык таржымалдарын (фрагменттерин) чогултуу боюнча топ түзүү боюнча буйрук кылат.

Италиядагы Ислам. Рим үчүн салгылашуу.

Түндүк Африкадагы жана Пиренейдеги мусулмандардын башчылары 711-жылы Испанияны жеңип алган соң, ислам динин Аппенин жарым аралына да жайылтуу аргасын издешкен.