Ыйык Куран: маанилеринин кыргызча котормосу (АУДИО КИТЕП)

"Ыйык Куран маанилеринин кыргызча котормосу менен" китеби: 2009-ж басылыш.

Которгондор: Абдышүкүр Исмаилов, Дүйшөн Абдылдаев, Садибакас Доолов, Садык Гавай.

Текшергендер: Кимсанбай Абдурахманов, Камил Абжапаров 

Yotube каналындагы шилтеме: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS2F4slyJUKpzI-cJyuzKBBCwi-21QGjK

  
 


Текстти үн коштоп окуган: Эрнис Кыязов
 • 1. ФАТИХА (Бетачар) сүрөсү

 • 2.БАКАРА (Уй) сүрөсү

 • 3. ААЛУ ИМРАН (Имрандын үй бүлөсү) сүрөсү

 • 4. НИСА (Аялдар) сүрөсү

 • 5. МАИДА (Дасторкон) сүрөсү

 • 6. АН`ААМ (Үй жаныбарлары) сүрөсү

 • 7. ААРАФ (Дубал) сүрөсү

 • 8. АНФАЛ (Олжолор) сүрөсү

 • 9. ТАУБА (Тообо) сүрөсү

 • 10. ЮНУС сүрөсү

 • 11. ХУД сүрөсү

 • 12. ЮСУФ сүрөсү

 • 13. РААД (Күн күркүрөө) сүрөсү

 • 14. ИБРАХИМ сүрөсү

 • 15. ХИЖР (Өрөөн) сүрөсү

 • 16. НАХЛ (Бал аары) сүрөсү

 • 17. ИСРА (Түнкү жүрүш) сүрөсү

 • 18. КАХВ (Үңкүр) сүрөсү

 • 19. МАРЙАМ сүрөсү

 • 20. ТОХА сүрөсү

 • 21. АНБИЯ (Пайгамбарлар) сүрөсү.

 • 22. ХАЖ (Ажылык) сүрөсү

 • 23. МУМИНУН (Момундар) сүрөсү

 • 24. НУР сүрөсү

 • 25. ФУРКАН (Ажыратуучу) сүрөсү

 • 26. ШУАРА (Акындар) сүрөсү

 • 27. НАМЛ (Кумурскалар) сүрөсү

 • 28. КАСАС (Аңгемелер) сүрөсү

 • 29. АНКАБУТ (Жөргөмүш) сүрөсү

 • 30. РУМ (Рим, Византия) сүрөсү

 • 31. ЛУКМАН (Улукман) сүрөсү

 • 32. САЖДА (Сежде) сүрөсү

 • 33. АХЗАБ (Топтор) сүрөсү

 • 34. САБА сүрөсү

 • 35.ФАТИР (Жаратуучу) сүрөсү

 • 36. ЯСИН сүрөсү

 • 37. САФАТ (Сапка тизилүүчүлөр) сүрөсү

 • 38. СОД сүрөсү

 • 39. ЗУМАР (Тайпалар, топтор) сүрөсү

 • 40. ГАФИР (Кечирүүчү) сүрөсү

 • 41. ФУСИЛАТ (Ачык баяндалды) сүрөсү

 • 42. ШУРА (Кеңешүү) сүрөсү

 • 43. 43. ЗУХРУВ (Кооздуктар) сүрөсү

 • 44. ДУХАН (Түтүн) сүрөсү

 • 45. ЖАСИЙА (Эңкейүүчү) сүрөсү

 • 46. АХКАФ (Кум дөбөлөр) сүрөсү

 • 47. МУХАММАД сүрөсү

 • 48. ФАТХ (Ачылыш, жеңиш) сүрөсү

 • 49. ХУЖУРАТ (Бөлмөлөр) сүрөсү

 • 50. КАФ сүрөсү

 • 51. ЗАРИЙАТ (Уюлгутуучулар) сүрөсү

 • 52 . ТУР cүрөсү

 • 53. НАЖМ (Жылдыз) сүрөсү

 • 54. КАМАР (Ай) сүрөсү)

 • 55. РАХМАН (Мээримдүү) сүрөсү

 • 56. ВАКИЙА (Окуя) сүрөсү

 • 57. ХАДИД (Темир) сүрөсү

 • 58. МУЖААДАЛА (Талкуу,тартышуу) сүрөсү

 • 59 . ХАШР (Чогултуп сүргүн кылуучу) сүрөсү

 • 60 . МУМТАХАНА (Сыналуучу аял) сүрөсү

 • 61. САФ (Сап, катар) сүрөсү

 • 62 . ЖУМА сүрөсү

 • 63. МУНАФИКУН (Эки жүздүүлөр) сүрөсү

 • 64. ТАГААБУН (Бирин бири алдоо, шылуундук) сүрөсү

 • 65 . ТАЛАК (Ажырашуу, талак) сүрөсү

 • 66. ТАХРИМ (Арам кылуу) сүрөсү

 • 67 . МҮЛК (Ээлик) сүрөсү

 • 68 . КАЛАМ (Калем) сүрөсү

 • 69. ХААККАТ (Анык болуучу) сүрөсү

 • 70 . МААРИЖ (Баскычтар) сүрөсү

 • 71. НУХ сүрөсү

 • 72. ЖИН сүрөсү

 • 73. МУЗЗАММИЛ (Оронуп алган,/Мухаммед С.А.В./

 • 74 . МУДДАССИР (Чүмкөнүп алуучу) сүрөсү

 • 75. КЫЙАМАТ сүрөсү

 • 76. ИНСАН сүрөсү

 • 77. МУРСАЛАТ (Жиберилгендер, /Шамалдар/) сүрөсү

 • 78 . НАБАА (Кабар) сүрөсү

 • 79. НААЗИЙАТ (Жан алгыч периштелер) сүрөсү

 • 80 . АБАСА (Кабагын чытыды) сүрөсү

 • 81. ТАКВИР (Ороо) сүрөсү

 • 82. ИНФИТАР (Жарылуу) сүрөсү

 • 83 . МУТАФФИФУН (Таразадан кымтып алуучулар) сүрөсү

 • 84. ИНШИКАК (Жарылуу) сүрөсү

 • 85. БУРУЖ (Топ жылдыз) сүрөсү

 • 86. ТААРИК (Таңкы жылдыз) сүрөсү

 • 87 . А`ЛАА (Эң жогорку, /даражалуу/) сүрөсү

 • 88. ГААШИЙА (Каптап калуучу) сүрөсү

 • 89 . ФАЖР (Таң) сүрөсү

 • 90. БАЛАД (Шаар) сүрөсү

 • 91. ШАМС (Күн) сүрөсү

 • 92. ЛАЙЛ (Түн) сүрөсү

 • 93.ЗУХА (Шашке маалы) сүрөсү

 • 94. ШАРХ (Ачуу) сүрөсү

 • 95. ТИИН (Анжир) сүрөсү

 • 96. АЛАК (Уйуган кан) сүрөсү

 • 97 . КАДР (Кадыр) сүрөсү

 • 98. БАЙЙИНА (Ачык-айкын кабар, далил) сүрөсү

 • 99. ЗАЛЗАЛА (Жер титирөө) сүрөсү

 • 100. АДИЙАТ (Дүбүртүү күлүк аттар) сүрөсү

 • 101. КООРИ`А (Каккылоочу) сүрөсү

 • 102. ТАКААСУР (Сыймыктануу, мактануу) сүрөсү

 • 103 . АСР (Заман; доор; дигер маалы) сүрөсү

 • 104. ХУМАЗА (Кайбатчы) СҮРӨСҮ

 • 105. ФИЛ (Пил) сүрөсү

 • 106. КУРАЙШ (Курейш /урусу/) сүрөсү

 • 107. МААУУН (Үй шаймандары) сүрөсү

 • 108. КАВСАР сүрөсү

 • 109. КАФИРУУН (Каапырлар) сүрөсү

 • 110. НАСР (Жардам) сүрөсү

 • 111. МАСАД (Эшилген жип) сүрөсү

 • 112. ИХЛАС (Ыклас) сүрөсү

 • 113. ФАЛАК (Таң) сүрөсү

 • 114. НААС (Адамдар) сүрөсү