Уланбек Ашырматов

Биография

Уланбек Ашырматов
 
**  1989 – жылы 1 – июнда, Жалал- Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барпы айылында төрөлгөн.
 
**  № 77 Т. Байзаков атындагы орто мектепти аяктаган.
**  2012 – жылы ОшМУнун теология факультетин аяктап, «Фазлуррахмандын Куранды түшүнүү усулу» аттуу дипломдук ишин коргоп, теолог адистигине ээ болгон.
**  2014 – жылдын 18 – сентябрдан баштап Туркияда Эржиес университетинин теология факультетинде Социалдык билимдер институтунун Ислам философиясы багытында магистрдик билим алып, учурда «Ислам философиясында ахлак жана экономиканын байланышы: Ибн Халдун мисалында» аттуу диссертациясын изилдеп жатат.
**  Диний билимин жана араб тилин  өнүктүрүү максатында Түркия Диянет иштери башкармалыгына караштуу Жогорку диний ихтисас борборунда окуйт.  
**  Сырттагы түрктөр жана боордош коомдор (YTB) тарабынан уюштурулган 2– эл аралык социалдык билимдер конгресинде «Дин, мамлекет жана экономиканын байланышында инсандын орду: Ислам философиясында анализи» аттуу доклад жасаган. **  Эл аралык студенттер федерациясы (UDEF) тарабынан уюштурулган 2– эл аралык студенттер симпозиумунда «Эл аралык студенттер үчүн дициплиналар аралык изилдөөнүн мааниси» аттуу доклад жасаган. 
 

Макалалар