Маметбек Мырзабаев

Биография 
Мырзабаев Маметбек Токтомушевич
 
1977-жылы, 29-майда төрөлгөн
 
Эмгек тажрыйбасы:
 
**  2016-ж.мартынан тарта Миграция боюнча Эл аралык уюмдун астындагы долбоордо улуттук кеңешчи.
**  2014-ж.апрелинен тарта Бишкектеги Ислам таануу илимий-иликтөө институтунун директору.
**  2014-ж.февралынан тарта Ош МУдагы Арашан теологиялык гуманитардык институтунда ага окутуучу.
**  2012-2014 ж.ж. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясындагы Аналитика, диний уюмдар менен байланыш, эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмдүн башчысы.
**  2011-ж.сентябрынан тартып И.Арабаев атындагы мамлекеттик университеттеги теологиялык факультетте ага окутуучу.
**  2009-2010 ж.ж. Ош мамлекеттик университетиндеги теологиялык факультетте Дин таануу кафедрасында изилдөөчү.
**  2003-2004 ж.ж.Ош Мамлекеттик университетинде Теологиялык факультеттеги Дин таануу кафедрасында изилдөөчү-стажер.
 
 
БИЛИМИ:
**  2003-2009 ж.ж. Анкарадагы университетте Социалдык илимдер институтун аяктап Дн социологиясынын доктору адистиги боюнча дипломго ээ болгон.  Доктордук диссертациянын темасы: “Кыргызстандагы мамлекеттик конфессионалдык мамилелер”.
**  2001-2003 ж.ж. Анкара университетинде Социалдык илимдер институтунан магистрдик билим алып, Дин социологиясы магистри деген дипломго ээ болгон. Магистрдик диссертациясынын темасы: “Кыргызстандагы диний кырдаал”.
**  1996-2001 ж.ж. Ош Мамлекеттик университетинин Теологиялык факультети. Бакалавр даражасындагы диплому (артыкчылык менен). Дипломдук иштин темасы: “Кыргызстандагы ислам”. Адистиги: Дин таануу; Квалификациясы: Дин таануучу.
 
 
Стажировкалар жана семинарлар:
**  “Орто билим берүүчү окуу жайларда диний маданияттардын негиздери боюнча сабак берүүнүн өзгөчөлүктөрү”; МГЛУ, Москва шаары. 2012-ж.ноябрь.
**  “Дин, коом жана мамлекет”: И. Арабаев атындагы университет, Ельцин атындагы Кыргыз-орус славян университети, Ж.Баласагын атындагы кыргыз улуттук университети-2013 апрель-май.
**  “Абийир эркиндиги жана дин менен мамлекеттин карым-катышы”. USAID АКШ2006-ж-август,сентябрь.
**  «Абийир эркиндигин жүзөгө ашыруудагы жарандык демилгелер”, КРнын Дин иштер боюнча мамлекеттик агенттиги. Ош шаары, 2006-май.
**  “Академиялык семинарлар”. Исламий иликтөолөр борбору, Стамбул шаары, 2005 январь, апрель.
**  “SPSS программасы жана социалдык иликтөолөрдөгү анын табияты”, Анкара университети, Теология факультети, 2001 сентябрь, 2002-февраль.
 
Илимий эмгектери (иштери):
**  Кыргызстандагы ислам, Жогорку билим Тезиси, Ош-2001ж.
**  Кыргызстандагы диний турмуш. Магистратура тезиси, Анкара-2003 ж.
**  Кыргызстандагы мамлекеттик-конфессионалдык мамилелер. Аспирантура тезиси, Анкара -2009ж.
**  “Кыргызстанда дин менен мамлекеттин байланышы”, Ош МУдагы Теология факультетинин илимий журналы. 18-19 саны. 169-176 беттер, 2013 ж.
**  “Муфтияттын кыргыз элинин жашоосундагы орду”, И.Арабаев атындагы КМУнин Жарчысы, 5-чыгарылыш, Бишкек 2012, 54-57 беттер.
**  “Кыргыз Республикасында терроризмдин алдын алууда мамлекеттик структуралар менен диний уюмдардын өз ара мамилелеринин механизмдери”. Кыргыз Республикасында зордукчул экстремизмдин жоюу боюнча дараметти бекемдөө (ред. Н.Курбанова), Макспринт,2014,39-53 б.
**  Migrant Vulnerabilities and integration Needs in Central Asia: Root causes, Social and Economic Impact of Return Migration – Regional Field Assessment in Central Asia2016-Astana, 2016.
 
Тил билүү жөндөмү:  кыргыз (эне тили), англис тили (орто), араб тили (орто), орус тили (орто), түрк тили (ортодон жогору).
 
Техникалык билими:  SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) MS - Offices
 
Үй бүлөлүү, жубайы, 3 баласы бар.
 

Макалалар