Хадистер

Аййуб бин Муса атасы аркылуу чоң атасынан бул хадисти баяндаган: Пайгамбарыбыз (САВ) мындай деп айтты: «Эч бир ата, балага жакшы тарбиядан дагы баалуу белек бере албайт».

Аййуб бин Муса атасы аркылуу чоң атасынан бул хадисти баяндаган: Пайгамбарыбыз (САВ) мындай деп айтты: «Эч бир ата, балага жакшы тарбиядан дагы баалуу белек бере албайт».